Svetovanje

Večletne izkušnje na področju delovanja podjetij nam omogočajo, da vam lahko nudimo celovito podporo. Z našo pomočjo se ne boste počutili same, saj bomo vaš podpornik in vodnik pri sprejemanju odločitev in ukrepov. Povezujemo se tudi z odvetniškimi družbami, revizorji in strokovnjaki na področju informacijskih tehnologij, tako da vam lahko nudimo široko paleto znanja.

FINANČNO SVETOVANJE

 – racionalizacija poslovanja in optimizacija ter reorganizacija dela
– reševanje poslovanja podjetja (finančna in organizacijska sanacija)
– izvajanje postopkov prisilne poravnave (tudi v industriji)
– različne finančne analize podjetja (npr. na področju zadolženosti, likvidnosti, kapitalske ustreznosti, insolvenčni kriteriji itd.)
– iskanje novih virov financiranja

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

– analiza poslovanja,
– računovodski izkazi
– računovodski obračuni
– računovodski predračuni
– računovodski nadzor
– konto kartica, glavna knjiga
– obračun amortizacije
– investicije
– biti normiranec ali obdavčen po dejanskih stroških

KRIZNO SVETOVANJE

– racionalizacija poslovanja in optimizacija ter reorganizacija dela
– reševanje poslovanja podjetja (finančna in organizacijska sanacija)
– izvajanje postopkov prisilne poravnave (tudi v industriji)
– različne finančne analize podjetja (npr. na področju zadolženosti, likvidnosti, kapitalske ustreznosti, insolvenčni kriteriji itd.)
– iskanje novih virov financiranja