Pomoč pri poslovanju

– uvajanje vodstvenega kadra v uporabo informacijskih tehnologij za spremljanje poslovnih dejavnosti (trgovina, proizvodnja, storitve)
– reševanje poslovanja podjetij (finančna in organizacijska sanacija)
– samostojno izvajanje postopkov prisilne poravnave tudi v industriji
– razne finančne analize podjetij na področju:
– zadolženost, likvidnost, kapitalska ustreznost
– insolvenčni kriteriji
– iskanje novih virov financiranja