Računovodstvo

Vsak podjetnik oziroma podjetje potrebuje dober računovodski servis, ki mu nudi kakovostne informacije, na podlagi katerih lažje sprejema poslovne odločitve. Naše delo se začne še preden registrirate dejavnost in smo vaša podpora vse do konca. Ker je za podjetnika pomembna celovita podpora, nudimo široko in zanesljivo partnerstvo na vseh tistih področjih, kjer to najbolj potrebujete.

KNJIŽENJE DOKUMENTOV

(prejeti in izdani računi, bančni izpiski, potni stroški, pogodbe, kompenzacije itd.)

EVIDENTIRANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV

OBRAČUN PLAČ

OSNOVNA SREDSTVA

OBRAČUN PRISPEVKOV

OBRAČUN DAVKOV

(DDV, davek od dohodka iz dejavnosti, davek od dohodka pravnih oseb itd.)

ANALIZA POSLOVANJA

IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI

POROČANJE

(državi, poslovodstvu itd.)

PRIPRAVA PODATKOV ZA DAVČNE PREGLEDE

VODENJE ZALOG

OBRAČUN AVTORSKIH HONORARJEV, NAJEMNIN ipd.